Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /chroot/home/testsine/ugyesleszek.hu/html/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /chroot/home/testsine/ugyesleszek.hu/html/ez_sql_mysql.php on line 263
Végrendeletről | Ügyesleszek.hu

Jogi ügyek, rendőrség, biztosítás, bíróság? Ne hagyja hogy átverjék vagy félrevezessék!

   >    = 289.61 HUF

Végrendeletről

A végrendeletről általában:

A végintézkedés egy olyan gyűjtőfogalom, amelybe mindazon jogilag elismert nyilatkozat beletartozik, amelyben az örökhagyó vagyonáról vagy annak egy részéről halála esetére rendelkezik. A végintézkedésnek az alábbi formái vannak: a, közvégrendelet, b, írásbeli magánvégrendelet (ezen belül létezik holográf végrendelet, allográf végrendelet, közjegyzőnél letett végrendelet.)

A végintézkedésről szükséges ismeretek elsajátítása érdekében szeretnék figyelmükbe ajánlani egy-két nagyon fontos dolgot. Vannak a végrendelet megírásának elkerülhetetlen kellékei, ezeket szeretném most összeszedni. Jelenleg a magánvégrendeletről beszélünk:

1. A végrendelet csak olyan nyelven tehető, amelyet a végrendelkező ért és amelyen írni és olvasni is tud.

2. Az okirat írásjeleinek meg kell hogy feleljenek a közönséges írás követelményeinek (jel vagy számjegyírással készült végrendelet tehát érvénytelen)

3. Ki kell hogy tűnjön az okiratból a végrendeleti minőség, valamint a keltezés helye és ideje.

4. Az örökhagyónak a dokumentumot a holográf végrendelet esetén is saját kezűleg alá kell írnia. Általában a teljes névnek kell szerepelnie.

5. Ha a végrendelet több különálló lapból áll, azt folyamatos számozással és a végrendelkezőnek - illetve allográf végrendelet esetén a tanuknak is - az okirat minden lapját saját aláírásával kell ellátnia.

6. Összeférhetetlenségi szabályok: a végrendelet tartalmának kialakításában meghatározó szerepet játszó személyek illetőleg ezek hozzátartozói javára szóló juttatás csak akkor érvényes ha az örökhagyó a végrendeletnek ezt a részét saját kezűleg írta és aláírta. A tanú javára szóló juttatás akkor is érvényes, ha a végrendelkezésnél a kedvezményezett tanún kívül további két tanú közreműködött. Azt, hogy ki tekinthető a közreműködők hozzátartozójának, azt a végrendelet aláírásának dátuma figyelembevételével kell elbírálni.

A végrendelet legtipikusabb tartami elemi:

1. örökösnevezés
2. kizárás
3. hagyományrendelés
4. meghagyás

Örökös megnevezése: Örökös nevezése bármely formában sor kerülhet. Nem kötelező, hogy a törvény szavai szó szerint elhangozzanak. Meghatározott vagyontárgy esetében azonban fontos az egyértelműség, ugyanis ennek hiányában csak az eset összes körülményeinek mérlegelésével állapítható meg az, hogy a jelen esetben örökösnevezésről vagy dologi hagyományrendelésről van szó. Kik lehetnek az örökösök: Az örökhagyó bizonyos korlátozások figyelembevételével bárkit örököséül nevezhet. A bírói gyakorlat azt is elegendőnek tartja, ha a végrendelet szövegéből a nevezett örökös személye egyértelműen megállapítható. A méhmagzat is örökösül nevezhető, öröklési jogképessége azonban feltételes, az élve születés tényéhez igazodik. Az örökhagyó halálakor még meg sem fogant gyermek örökössé nevezése érvénytelen. Lehetőség van egy vagy több helyettes örökös nevezésére is. Arra is lehetősége van az örökhagyónak, hogy a törvényes örökös kiesése esetére nevezzen helyettes örököst.

Öröklési hányad megnevezése: Az örökhagyó nem köteles meghatározni az örökösök öröklési hányadát. Ha az örökhagyó akár az egész hagyatékra, akár annak egy részére vagy valamely hagyatéki tárgyra több örököst nevezett, és részesedésük mértékét nem határozta meg, a részesítettek egyenlő arányban örökölnek. Az egyenlő hányad szerinti öröklés vélelme megdönthető vélelem. A vélelmezett tény ellenkezője végrendeleten kívüli tényekkel is bizonyítható.

Iratmintáink között megtalálható egy általános végrendelet minta.

www.ugyesleszek.hu / Bíróság

Lehet, hogy ezek is érdeklik Önt:

Szoftver: Webangyal.hu - 2009-2017 - Szerkesztő: szerk@ugyesleszek.hu - Impresszum - Irányelvek
A tartalmakkal kapcsolatban minden szerzői jogot fenntartunk!