Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /chroot/home/testsine/ugyesleszek.hu/html/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /chroot/home/testsine/ugyesleszek.hu/html/ez_sql_mysql.php on line 263
"Nép ügyvédje" avagy a jogi segítségnyújtó szolgálat | Ügyesleszek.hu

Jogi ügyek, rendőrség, biztosítás, bíróság? Ne hagyja hogy átverjék vagy félrevezessék!

   >    = 289.61 HUF

'Nép ügyvédje' avagy a jogi segítségnyújtó szolgálat


A rászorulók ingyenes jogi segítségnyújtást 2003-óta kaphatnak Magyarországon. 2004-ben arra is lehet?ség nyílt, hogy a peren kívüli ügyekben tanácsot kaphassanak és okirat megszerkesztésével kapjanak segítséget. 2008-tól pedig a peres eljárásokban is ezen szervezet nyújt segítséget.

Három nagy csoportban nyújtható támogatás:

I. Peren kívüli ügyek
II. Peres ügyek
III. Határon átnyúló ügyek

Ki tekinthet? rászorultnak, és a rászorultság mértékét?l függ?en milyen támogatásban részesíthet??

I. Peren kívüli ügyekben

1. A jogi szolgáltatás díját az ügyfél helyett az állam viseli:

a) jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül azon személy esetében, aki

- rendszeres szociális segélyben részesül, vagy rendszeres szociális segélyben részesül? közeli hozzátartozójával él közös háztartásban,

- közgyógyellátásban részesül,

- átmeneti szállást igénybe vev? hajléktalan,

- menekült, vagy menekültügyi eljárásban vesz részt,

- vízumkiadás, tartózkodási vagy letelepedési engedély megszerzésével, honosítással kapcsolatban kér segítséget, és valamelyik felmen?je magyar állampolgár vagy az volt,

- családjában olyan gyermeket gondoz, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

b) akiknél a családban az egy f?re es? havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (2008-ban 28 500 forintot);

c) egyedülálló személy esetében, ha a nettó jövedelme nem haladja meg a minimálnyugdíj 150 %-át (2008-ban 42 750 forint);

d) azon személy számára, akir?l külön eljárásban megállapították, hogy b?ncselekmény áldozata, és jövedelme nem haladja meg a 147 232 forintot (ez az összeg a 2006. évi nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset 86 %-a).

2. A jogi szolgáltatás díját az állam legfeljebb 1 éves id?tartamra megel?legezi azon rászorulók esetében, akiknek az egy f?re jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a 73 616 forintot (ez az összeg a 2006. évi nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset 43 %-a).


II. Peres ügyekben

1. A pártfogó ügyvéd díját – ha a bíróság a perben annak viselésére nem kötelezte az ellenérdek? felet – az ügyfél helyett az állam viseli:

a) jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül azon személy esetében, aki

- rendszeres szociális segélyben részesül, vagy rendszeres szociális segélyben részesül? közeli hozzátartozójával él közös háztartásban,

- közgyógyellátásban részesül,

- átmeneti szállást igénybe vev? hajléktalan,

- menekült, vagy menekültügyi eljárásban vesz részt,

- vízumkiadás, tartózkodási vagy letelepedési engedély megszerzésével, honosítással kapcsolatban kér segítséget, és valamelyik felmen?je magyar állampolgár vagy az volt,

- családjában olyan gyermeket gondoz, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

b) akiknél a családban az egy f?re es? havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (2008-ban 28 500 forintot);

c) egyedülálló személy esetében, ha a nettó jövedelme nem haladja meg a minimálnyugdíj 150 %-át (2008-ban 42 750 forint);

d) ha a felet tárgyi költségmentesség illeti meg;

2. A pártfogó ügyvéd díját az állam legfeljebb 1 éves id?tartamra megel?legezi

a) azon rászorulók esetében, akiknek a havi nettó jövedelme nem haladja meg a 73 616 forintot (ez az összeg a 2006. évi nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset 43 %-a);

b) azon személy számára, akir?l külön eljárásban megállapították, hogy b?ncselekmény áldozata, és jövedelme nem haladja meg a 147 232 forintot (ez az összeg a 2006. évi nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset 86 %-a);

c) ha a felet tárgyi költségfeljegyzési jog illeti meg;

d) a kiemelked?en közhasznú szervezet és a munkavállalói érdekképviseleti szervezet esetében az általuk közérdekb?l, külön jogszabály felhatalmazása alapján indított perben.


Hol és milyen formában terjeszthet? el? a támogatás iránti kérelem?

A kérelmet az ügyfélnek – az erre szolgáló nyomtatvány kitöltésével, valamint a szükséges mellékletekkel együtt – a lakóhelye vagy tartózkodási helye, ezek hiányában szálláshelye, illetve munkavégzésének helye szerint illetékes megyei (f?városi) igazságügyi hivatal jogi segítségnyújtó szolgálatánál kell személyesen benyújtania, vagy postán megküldenie. A nyomtatvány beszerezhet? a megyei (f?városi) hivatalokban, illetve letölthet? a világhálóról (www.irm.gov.hu). A kérelem el?terjesztése illeték- és díjmentes.

A jogi szolgáltatás igénybevétele

A peren kívüli jogi szolgáltatást (tanácsadás, iratszerkesztés) nem a területi igazságügyi hivatalok jogi segítségnyújtó szolgálatai nyújtják, hanem a jogi segít?i névjegyzékbe felvett jogi segít?k (ügyvédek, közjegyz?k, egyetemi oktatók, társadalmi szervezetek). A peres eljárásokban jogi képviseletet azonban nem minden jogi segít? láthat el: pártfogó ügyvéd csak ügyvéd és ügyvédi iroda, valamint az a társadalmi szervezet (alapítvány, kisebbségi önkormányzat, stb.) lehet, akinek van ügyvéd megbízottja. Közjegyz? természetesen nem végezhet pártfogó ügyvédi tevékenységet.

www.ugyesleszek.hu / Bíróság

Lehet, hogy ezek is érdeklik Önt:

Szoftver: Webangyal.hu - 2009-2017 - Szerkesztő: szerk@ugyesleszek.hu - Impresszum - Irányelvek
A tartalmakkal kapcsolatban minden szerzői jogot fenntartunk!